[email protected]  |  0919 608 277

Văn hóa công ty

Tôn trọng cá nhân, đổi mới và đoàn kết. Đây là nguồn sức mạnh tinh thần vô địch đem đến cho Vina Uniform thành công nối tiếp thành công. Tinh thần này là hồn của Vina UniformMỗi người thành viên có trách nhiệm bảo vệ đến cùng tinh thần này.


Lãnh đạo các cấp – người giữ lửa cho tinh thần này cần chí công, gương mẫu và sáng suốt. Có như vậy Vina Uniform sẽ phát triển và trường tồn cùng thời gian.