[email protected]  |  0919 608 277

KHẨU TRANG BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Khẩu trang bảo hộ lao động là một trang bị không thể thiếu và hình như là rất cần thiết cho người lao động trong môi trường làm việc hiện nay. Khẩu trang bảo hộ lao động có công dụng giúp người lao động tránh được các khí độc hại và bụi nơi làm việc.