[email protected]  |  0919 608 277

TẠP DỀ

Tạp dề là phụ kiện cần thiết đối với người hoạt động trong ngành thực phẩm. Không chỉ vậy, tạp dề cũng là phụ kiện thời trang tạo điểm ấn tượng cho các nhà hàng, quán ăn.